ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΔΩΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ MONUMENTA, ΔΩΡΑ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ       
Η ΔΥNΑMΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
THE POWER OF WATER
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRINT [-]Α[+]
Τα Παιδιά και οι Νέοι σχεδιάζουν την αφίσα της παγκόσμιας ημέρας μνημείων 2015
Πολιτιστικό Εργαστήριο Σκιάθου
Περί φωτογραφίας
Δημήτρης Φιλιππίδης, ομότιμος καθηγητής αρχιτεκτονικής Ε.Μ.Π.
Ο κινηματογράφος της μεγάλης απειλής
Κωνσταντίνος Χατζηφραγκιός - Μακρυδάκης, Δρ. τοπογράφος μηχανικός
«Τα παιδιά και οι νέοι σχεδιάζουν την αφίσα της παγκόσμιας ημέρας μνημείων
Γυμνάσια Αγίου Κωνσταντίνου, Καμένων Βούρλων και Μώλου
«Ελάσσονα μνημεία»
Ουρανία Βιζυηνού, αρχαιολόγος

Πολλά από τα «ελάσσονα» - μη διακεκριμένα - μνημεία βρίσκονται σε δυσχερή κατάσταση και δεν υπάρχει σχεδιασμός επεμβάσεων συντήρησης και αναστήλωσης ποὺ να λαμβάνει υπ᾽ όψιν το σύνολο αυτών των αναγκῶν. Χαρακτηριστικά παραδείγματα μνημείων της Σερίφου και της Τήνου τις υποδεικνύουν. Η συνολική τεχνική καταγραφή τους θα αποτελούσε ώθηση για την αναζήτηση και την κατανομή πόρων.

Η ιστορική εξέλιξη του δικαίου περιβάλλοντος στην Ελλάδα
Ε. Ζαγκλέ, περιβαλλοντολόγος - Μ. Ζαμπάρας, MSc. περιβαλλοντολόγος

Το περιβάλλον και η προστασία του τα τελευταία χρόνια αποτελούν θέματα πολυσυζητημένα και έχουν καταβληθεί αρκετές προσπάθειες σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο από την πλευρά της νομοθεσίας. Σκοπός του κειμένου είναι η ανάδειξη και η περιγραφή του δικαίου περιβάλλοντος και πως εξελίχθηκε ιστορικά στην Ελλάδα.

«Διορθώνοντας» το δικαίωμα πολιτιστικής χορηγίας με ιδιαίτερη αναφορά στα μουσεία
Αντώνιος Μανιάτης, επιστημονικός συνεργάτης – επίκ. καθηγητής Τμήματος Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας και Σχεδιασμού Εκθέσεων ΤΕΙ Πάτρας, δικηγόρος - Πάττυ Καπράλου, μεταπτυχιακή διπλωματούχος δικαίου, δικηγόρος

Ο Νόμος 3525/2007 ρυθμίζει τις συμβάσεις χορηγίας για πολιτιστικές δραστηριότητες, η οποία είναι η χρηματική ή άλλης μορφής οικονομική παροχή σε είδος, άυλα αγαθά ή υπηρεσίες από πρόσωπα. Συνιστάται να υιοθετηθούν νομοθετικές αλλαγές, ιδίως προκειμένου να ενθαρρύνονται δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί να δρουν ως χορηγοί, και για την αποκάλυψη καταχωμένων μνημείων.

ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ
03 ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM