ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
/ FOR THE PROTECTION OF NATURAL AND ARCHITECTURAL HERITAGE IN GREECE AND CYPRUS
 
 
SEND A CARD
TO THE MINISTER
OF CULTURE ABOUT THE ENDANGERED MONUMENTS OF NAXOS


Domestic use of rainwater with modern storage tanks
Sofia Giannaki, biologist, M.Sc. environmental-spatial planning engineer

The designation of the industrial complexes of northern Greece as “monuments”: A brief review and certain basic conclusions
Demetres Zygomalas, architect, MSc in conservation of historic buildings and complexes

Open urban green spaces. The case of playgrounds
Georgia Goumopoulou, architect

Some thoughts about the landscape and monuments
Giorgos Vavouranakis, Lecturer in "Prehistoric Aegean: Theoretical Archaeology"
National & Kapodistrian University of Athens
The Tulips of Crete and Chios
Yannis Spantidakis, agronomist, garden-technician

"Barcelona: An underwater library"
Dafni Papadopoulou, structural engineer

The historical development of environmental law in Greece
Elisabeth Zagkle, Environmentalist - Miltiadis Zamparas, MSc. Environmentalist

monumeta
monumeta
monumeta
Paeonia parnassica
Send a card for Biodiversity's sake
katagrafi"Recording and Promotion of the 19th and 20th century's buildings in Athens", a MONUMENNTA' s program
videoA short documentary on the problems of the historical centre of Athens
hp
Ολοκληρωμένες λύσεις Πληροφορικής για φορείς πολιτισμού
mnimiotexniki
 
 
 
 
NEWS
 
European Network «Castles»
EVENTS
 

 

 
We act for Monuments
MONUMENTS AT RISK
 
Neoclassical residence, 298, Patision street
MONUMENTA


Kronos, an industrial monument in Elefsina, is in grave danger
MONUMENTA


MONUMENTA NEWS
MONUMENTA's project «Recording and Promotion of the 19th and 20th century’s buildings in Thessaloniki"Educational programs of MONUMENTA

MONUMENTA's Shop


ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΔΩΡΕΕΣ
Poll
Ποια κίνητρα θεωρείτε σημαντικότερα για τους ιδιοκτήτες διατηρητέων κτηρίων;

What incentives do you consider most important for owners of listed buildings;
Oικονομική ενίσχυση ιδιοκτητών για την αποκατάσταση των κτηρίων / Economic assistance to owners for the restoration of their buildings
Μεταφορά συντελεστή δόμησης / Transfer of building coefficient ratio
Εξάλειψη γραφειοκρατικών διαδικασιών / Eliminate paperwork-bureaucracy
Δωρεάν εκπόνηση μελετών αποκατάστασης από αρμόδιες υπηρεσίες / Free studies of restoration by the competent authorities


View Results
 
 
FORUMenta
 
 
τοπικές κοινωνίες και μνημεία