Η ΔΥNΑMΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
THE POWER OF WATER
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Παρουσίαση Πολυμέσων
MOnuMENTA

CD-ROM "Ελληνικοί Υγρότοποι"
Δημιουργήθηκε από το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (Κέντρο ΓΑΙΑ) και το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) το 2000. Παρουσιάζει όλα όσα αφορούν τους ελληνικούς υγροτόπους: είδη, χαρακτηριστικά, προβλήματα, τρόποι ορθής διαχείρισης κ.ά.

23/12/2007
BACK TOP OF THE PAGE