ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Αναστολή της άδειας κατεδάφισης για το κτήριο στην οδό Ραβινέ, στο Κολωνάκι
MOnuMENTA

Η Επιτροπή Αναστολών του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών έδωσε αναστολή της άδειας κατεδάφισης της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων για το διώροφο κτήριο που βρίσκεται στην οδό Ραβινέ 15 στο Κολωνάκι.

Η MOnuMENTA, Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία για την Προστασία τςη Φυσικής και της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς Ελλάδας και Κύπρου σε συνεργασία με τον δικηγόρο κ. Κ. Kατερινόπουλο έκανε αίτηση αναστολής προκειμένου να σωθεί το αξιολόγο κτήριο της δεκαετίας του 1920.

Το κτήριο της οδού Ραβινέ 15 είναι από τα ελάχιστα της περιόδου αυτής που έχουν απομείνει. Πέρα από τα αξιόλογα μορφολογικά του χαρακτηριστικά τα οποία καλύπτουν τις προϋποθέσεις για την κήρυξή του ως διατηρητέου μνημείου, η πολεοδομική του αξία είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί διατηρεί τον πολεοδομικό ιστό της περιοχής και διαφυλάσσει την ιστορική μνήμη της.

Αξίζουν να αναφερθούν τα ουσιώδη σημεία του σκεπτικού της απόφασης (51/2009):
«...Όπως προκύπτει από το προαναφερθέν έγγραφο του ΥΠ.ΠΟ. η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων έχει ήδη προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την συγκέντρωση στοιχείων για το κτίριο της οδού Ραβινέ 15 προκειμένου να ερευνήσει τη δυνατότητα διατύπωσης θετικής ή μη εισήγησης επί του χαρακτηρισμού ως Νεώτερου Μνημείου.
Επιπλέον καλεί το αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο του Δήμου, εάν υποβληθεί αίτηση για άδεια κατεδάφισης να ζητηθεί προηγουμένως και η έγκριση της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων.

Ενόψει τούτου και δεδομένου ότι η συνέχιση των εργασιών κατεδάφισης στα εναπομείναντα τμήματα του εν λόγω κτιρίου, του οποίου σώζεται ακόμα ένα σημαντικό μέρος (ο κύριος όγκος του, οι πλάκες οροφής του ισογείου και οι εξωτερικοί τοίχοι του), θα προκαλέσει βλάβη δυσχερώς επανορθώσιμη σε περίπτωση κατά την οποία ευδοκιμήσει η οικεία αίτηση ακυρώσεως και κινηθεί η διαδικασία χαρακτηρισμού του κτιρίου ως νεώτερου μνημείου, το Δικαστήριο σε Συμβούλιο, σταθμίζοντας επιπλέον και τη βλάβη της δικαιούχου της οικοδομικής άδειας κρίνει ότι συντρέχει λόγος χορήγησης της αιτούμενης αναστολής…..»

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
«Αναστέλλει καθ’ ό μέρος δεν έχει εκτελεστεί την εκτέλεση της 1663/2008 άδειας κατεδάφισης της Πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της με αριθμό 104/2009 αίτησης ακύρωσης της αιτούσας.

Υποχρεώνει την δικαιούχο της άδειας στην λήψη των κατάλληλων μέτρων υπό την επίβλεψη της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας για την ασφάλεια τόσο των υφιστάμενων ακόμη κτισμάτων όσο και των όμορων καθώς και των περίοικων και των διερχόμενων για την αποφυγή κινδύνου πρόκλησης ατυχημάτων».

Σχετικά άρθρα στο ΜΟnuMENTA

Παρέμβαση για το κτήριο της οδού Ραβινέ, στο Κολωνάκι

Ένα κτήριο του Μεσοπολέμου στην οδό Ραβινέ

25/02/2009
BACK TOP OF THE PAGE