ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΜΑΡΤΥΡΙΩΝ

Η MONUMENTA από το 2013 έχει εντάξει στην έρευνα για την τεκμηρίωση των κτηρίων τη συλλογή προφορικών μαρτυριών από τους ιδιοκτήτες και χρήστες των κτηρίων και από αρχιτέκτονες που εργάστηκαν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα, Σκιάθο κ.α.

Η συλλογή των μαρτυριών πραγματοποιείται με προφορικές συνεντεύξεις που βιντεοσκοπούνται και σπανιότερα γραπτές κυρίως ύστερα από συνεννόηση και σπανιότερα την ώρα της καταγραφής. Οι συνεντεύξεις απομαγνητοφωνούνται σταδιακά προκειμένου να αξιοποιηθούν οι πληροφορίες και να καταχωρηθούν στην ιστοσελίδα-βάση δεδομένων του προγράμματος.

Σημαντικό πεδίο συλλογής προφορικών μαρτυριών αποτελούν οι συναντήσεις και συζητήσεις σε καφενεία γειτονιών όπου διατηρούνται παλαιά κτήρια αλλά και οι περιηγήσεις σε δρόμους με ξεναγούς κατοίκους.

Το υλικό που έχει συγκεντρωθεί αποτελεί πηγή σπάνιου πλούτου στοιχείων συλλογικής αστικής μνήμης και εικόνων της πόλης.

Δείτε τον κατάλογο (επιμέλεια καταλόγου Ελ. Ελευθεράκη) εδώ.

info@monumenta.org

10/03/2018
BACK TOP OF THE PAGE