ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΔΩΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ MONUMENTA, ΔΩΡΑ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ       
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
TRANSPORTATIONS
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRINT [-]Α[+]

 Το τεύχος είναι αφιερωμένο στις Μεταφορές, στη μετακίνηση δηλαδή ανθρώπων και στη διακίνηση αγαθών, με δυο λέξεις στο ταξίδι και στο εμπόριο, δυο δραστηριότητες ιδιαίτερα συνυφασμένες με την ανθρώπινη ιστορία και την ανάπτυξη. Επιλέξαμε, και αυτή τη φορά, ένα θέμα που καλύπτει πληθώρα τομέων και προσεγγίζει διαθεματικά τα ζητήματα προστασίας της αρχιτεκτονικής και της φύσης που μας ενδιαφέρουν.


Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος 2009 - φωτογραφία: Ανδρεϊνη Κονιώτη

Οι μεταφορές δεν έχουν περιορισμούς στο χώρο! Χερσαίες, θαλάσσιες ή αεροπορικές προϋποθέτουν την ύπαρξη υποδομών και έτσι επιτρέπουν να αναφερθούμε σε δρόμους και εγκαταστάσεις που καθόρισαν το τοπίο με τη χάραξή τους, την κατασκευή τους, την ιστορία τους. Δρόμοι για ανθρώπους και εμπορεύματα που τα μετέφεραν ζώα ή τροχήλατα οχήματα, σιδηρόδρομοι, αυτοκινητόδρομοι, θαλάσσιοι δρόμοι, λιμάνια, αεροδρόμια, αγωγοί... Μπορούμε επίσης να μιλήσουμε για πόλεις που η γεωγραφική τους θέση, πάνω κυρίως σε υδάτινα σταυροδρόμια, επηρέασε καθοριστικά την ανάπτυξή τους λόγω των εμπορικών δραστηριοτήτων.

Στην εποχή μας όμως μιλώντας για μεταφορές δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τον αρνητικό αντίκτυπο που έχουν στο περιβάλλον καταναλώνοντας μεγάλο ποσοστό της συνολικής παγκόσμιας παραγωγής ενέργειας, εκπέμποντας ρύπους και ειδικά CO2 συμβάλλοντας έτσι στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και στην άνοδο της θερμοκρασίας στον πλανήτη. Επιπλέον, στις πόλεις που ολοένα και επεκτείνονται, αλλά και στην ύπαιθρο, η δημιουργία υποδομών για μεταφορές «καταναλώνει» γη και σε πολλές περιπτώσεις απειλεί περιοχές με ευαίσθητα οικοσυστήματα και αρχιτεκτονικά μνημεία. Ο καθένας μας μετακινούμενος, ειδικά όταν χρησιμοποιεί το ιδιωτικό όχημα ή το αεροπλάνο, αυξάνει σημαντικά το ενεργειακό του αποτύπωμα στον πλανήτη.

Για την έκδοση του τεύχους "Μεταφορές" πολύτιμη ήταν η συνεργασία της MSc. μηχανικού περιβάλλοντος-χωροταξίας Σοφίας Γιαννάκη.

info@monumenta.org

ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ
06 ΤΟΠΙΟ
LANDSCAPE