ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΔΩΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ MONUMENTA, ΔΩΡΑ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ       
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRINT [-]Α[+]

Φωτογραφίες για το 7ο τεύχος - ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΜΝΗΜΕΙΑ

Φωτογραφίες για το 6ο τεύχος - ΤΟΠΙΟ

Φωτογραφίες για το 5ο τεύχος - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Το MOnuMENTA ζητά τη συμμετοχή των φίλων του όχι μόνο στον εμπλουτισμό των ενοτήτων των τευχών με άρθρα και στην ανταλλαγή απόψεων για τα θέματα προστασίας των μνημείων, αλλά και στη διαμόρφωση του εξώφυλλου κάθε τεύχους!

Γιατί πάνω απ’ όλα επιθυμούμε τη μεταξύ μας επικοινωνία.

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφίες για το 7ο τεύχος - ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΜΝΗΜΕΙΑ
Φωτογραφίες για το 6ο τεύχος - ΤΟΠΙΟ
Φωτογραφίες για το 5ο τεύχος - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ
04 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ
INDUSTRIAL REMNANTS