MONUMENTA
ΔΡAΣΕΙΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ

Όροι Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου

1. Γενικοί όροι χρήσης

    O παρών δικτυακός τόπος www.monumenta.org ανήκει στη MONUMENTA Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία για την προστασία της φυσικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς Ελλάδας και Κύπρου(Παλλάδος 21 ΤΚ. 10554, Αθήνα). Ο χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου της MONUMENTA εφεξής αναφερόμενος ως «χρήστης», αναγνωρίζει ότι έχει επαληθεύσει ότι η διαμόρφωση του υπολογιστή που χρησιμοποιεί δεν περιέχει ιούς ή άλλο κακόβουλο λογισμικό και ότι λειτουργεί άρτια.

    Η MONUMENTA είναι υπεύθυνη για αυτόν τον δικτυακό τόπο και διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την παρούσα ανακοίνωση νομικού περιεχομένου ανά πάσα στιγμή. Ο χρήστης συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους χρήσης που περιέχονται στην πιο πρόσφατη έκδοση αυτών που είναι διαθέσιμη τη στιγμή της χρήσης. Ο χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά το παρόν κείμενο και αν δεν συμφωνεί με τους όρους, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου. Η χρήση της σελίδας σημαίνει την ανεπιφύλακτη -εκ μέρους του χρήστη- αποδοχή των όρων χρήσης και της πολιτικής απορρήτου.

​2. Περιεχόμενα της ιστοσελίδας

    Η MONUMENTA διατηρεί αυτόν τον δικτυακό τόπο για να ενισχύσει την πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της, να ενημερώσει σχετικά με τις δραστηριότητές της και να ενθαρρύνει τη χρήση του υλικού που δημοσιεύεται στον ιστότοπό της για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς.

    Στόχος της MONUMENTA είναι να διατηρήσει αυτές τις πληροφορίες έγκυρες και ακριβείς. Εάν εντοπιστούν σφάλματα, θα προσπαθήσει να τα διορθώσει. Η MONUMENTA διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

    Η MONUMENTA δεν αποδέχεται καμία ευθύνη ή υποχρέωση για την παρουσία ιών ή κακόβουλου λογισμικού στην ιστοσελίδα της.

    Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της MONUMENTA παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν υποκαθιστά κανέναν επίσημο δεσμευτικό κατάλογο αξιολόγησης. H MONUMENTA δεν αποδέχεται καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιείται το υλικό της από τους χρήστες.

​3. Χρήση υπερσυνδέσμων (hyperlinks)

    Ο παρών ιστότοπος εμπεριέχει παραπομπές με υπερσυνδέσμους σε άλλους ιστότοπους που δεν έχουν αναπτυχθεί από τη MONUMENTA. Η MONUMENTA δεν αποδέχεται καμία ευθύνη ή υποχρέωση για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υπηρεσίες που μπορεί να εμφανίζονται σε οποιεσδήποτε συνδεδεμένες ιστοσελίδες και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την πληρότητα και την ποιότητα υπηρεσιών και την ασφάλειά τους.

​4. Διανοητική ιδιοκτησία

    Η MONUMENTA σέβεται τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, ενώ παράλληλα επιδιώκει να καταστήσει τις συλλογές και τα αρχεία της εύκολα προσβάσιμα στο κοινό. Το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι ένα πολύπλοκο πεδίο του δικαίου και η MONUMENTA προτρέπει τον χρήστη να επικοινωνήσει με τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των χρηστών.

    Το υλικό που δημοσιεύεται στον παρόντα ιστότοπο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και, κατά περίπτωση, από άλλου τύπου δικαιώματα (προσωπικά, πολιτιστικά κ.ο.κ.).

    Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων, συνεργατών και φορέων), η ιστοσελίδα περιλαμβάνει περιεχόμενο που αποτελεί διανοητική ιδιοκτησία της MONUMENTA. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων ιδίως εικόνων, video, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων καθώς και λογότυπων και επωνυμιών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της MONUMENTA και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (βλ. https://opi.gr/vivliothiki/2121-1993) και ευρωπαϊκού δικαίου (https://opi.gr/vivliothiki/nomothesia), καθώς και των συναφών διεθνών συμβάσεων.

    Με την πρόσβαση στην ιστοσελίδα η MONUMENTA παρέχει στον χρήστη μία μη αποκλειστική, περιορισμένη και αμετάκλητη άδεια χρήσης της ιστοσελίδας μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μετάδοση ή η διανομή οποιουδήποτε τμήματος της ιστοσελίδας για εμπορικούς σκοπούς. Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μετάδοση ή η διανομή κατατεθειμένων σημάτων ή σημάτων υπηρεσιών της MONUMENTA, καθώς και σημάτων συνεργαζόμενων φορέων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα.

    H MONUMENTA υιοθετώντας τις αρχές της ανοικτής πρόσβασης παρέχει το σύνολο των τεκμηρίων των Αρχείων της και της τεκμηρίωσης αυτών με ανοικτές άδειες Creative Commons, όπου και όταν αυτό είναι εφικτό. Ο τύπος της άδειας Creative Commons είναι συγκεκριμένος για κάθε επί μέρους Αρχείο και ο οποιοσδήποτε χρήστης θα μπορεί να μεταφορτώσει τα τεκμήρια ή την τεκμηρίωσή τους με υποχρεώσεις την αναφορά στην πηγή, δηλαδή το εν λόγω Αρχείο MONUMENTA, και οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση υπαγορεύεται από τον χρησιμοποιούμενο τύπο άδειας. Η αναφορά στα Αρχεία MONUMENTA θα πρέπει να πραγματοποιείται με τον ακόλουθο τρόπο: © 2022 Αρχείο MONUMENTA. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το αδειοδοτούμενο υλικό με άλλους όρους από αυτούς που προσδιορίζεται στον εκάστοτε τύπο άδειας Creative Commons, μπορεί να έρθει σε επαφή με τη MONUMENTA μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο info@monumenta.org. Αποτελεί ευθύνη του χρήστη να ελέγξει και να κατανοήσει τους τύπους άδειας ή/και άλλης δήλωσης αναγνώρισης που σχετίζονται με τα τεκμήρια των Αρχείων πριν τη χρήση.

    Πιο συγκεκριμένα, το Αρχείο καταγεγραμμένων κτηρίων και το φωτογραφικό Αρχείο Κτηρίων παρέχονται με τον τύπο της άδειας Creative Commons Αναφορά-Παρόμοια Διανομή 4.0 ή με τον τύπο της άδειας Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Παρόμοια Διανομή 4.0 αφού ελήφθησαν υπόψη οι νομικές διασφαλίσεις στις οποίες μπορεί να βασιστεί η MONUMENTA για να χρησιμοποιήσει τα εν λόγω τεκμήρια στις δραστηριότητές της, και τα όρια αυτών των διασφαλίσεων.

    Το Αρχείο των Προφορικών Μαρτυριών λόγω της ευαισθησίας του περιεχομένου του και το Αρχείο της κατασκευαστικής εταιρίας του Μεσοπολέμου «Εργοληπτική»Εργοληπτικής προστατεύονται από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας και απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση ή αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη ρητή έγγραφη προηγούμενη συναίνεση της MONUMENTA ή του αδειούχου του περιεχομένου. Για αυτά τα τεκμήρια η MONUMENTA θα χρησιμοποιήσει τη δήλωση δικαιωμάτων (Rights Statement) In Copyright προκειμένου να ενημερώσει τον χρήστη για το συγκεκριμένο νομικό καθεστώς των ψηφιακών απεικονίσεων που διαθέτει online και να δηλώσει ότι δεν είναι η ίδια δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων επί αυτών.

    Τέλος, το Αρχείο Ιδιωτών παρέχεται με τον τύπο άδειας Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Παρόμοια Διανομή 4.0.

    Κατά τη διαδικασία των προφορικών μαρτυριών που διενεργεί η MONUMENTA τηρήθηκαν οι κανόνες δεοντολογίας που ακολουθούνται στα αρχεία προφορικών ιστοριών, προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα των ερευνητών και των αφηγητών και έχει ληφθεί η ενημερωμένη συναίνεση όλων των αφηγητών στην οποία περιλαμβάνεται και η άδεια χρήσης του υλικού.

    Η MONUMENTA δεν κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα σε όλο το υλικό αυτού του ιστοτόπου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν σε τρίτους και έχουν δημοσιευθεί στον παρόντα δικτυακό τόπο βάσει συμφωνίας άδειας χρήσης: αυτό δεν επιτρέπει στον χρήστη να αντιγράψει το εν λόγω υλικό. Στην περίπτωση που σε ένα τεκμήριο ή υλικό δεν υπάρχει κάποια ρητή αναφορά σε ένα τύπο τυποποιημένης άδειας ή δήλωσης ανοικτής πρόσβασης, τότε ο χρήστης απαγορεύεται να αντιγράψει ή να χρησιμοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο το εν λόγω τεκμήριο ή υλικό.

    Η MONUMENTA υποστηρίζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των τρίτων και καταβάλλεται κάθε εύλογη προσπάθεια για τον εντοπισμό, την επικοινωνία και την αναγνώριση των δικαιούχων πνευματικών δικαιωμάτων. Οποιοσδήποτε δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων δεν έχει εντοπιστεί και αναγνωριστεί σωστά σε αυτόν τον ιστότοπο, θα πρέπει να επικοινωνήσει με τη MONUMENTA ώστε να γίνουν διορθώσεις.

    Εάν ο χρήστης σκοπεύει να αντιγράψει, να προσαρμόσει, να μεταπωλήσει ή να εκμεταλλευθεί εμπορικά οποιοδήποτε υλικό που περιέχεται στον ιστότοπο της MONUMENTA και έρχεται σε αντίθεση με την τυποποιημένη άδεια ή δήλωση που έχει η MONUMENTA χρησιμοποιήσει, πρέπει να ζητήσει την άδεια της MONUMENTA. Πρέπει να υποβάλει συγκεκριμένο αίτημα εγγράφως στο info@monumenta.org στο οποίο θα αναφέρεται η εικόνα και ο σκοπός χρήσης. Η MONUMENTA διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιοδήποτε αίτημα χρήσης των Αρχείων.

​5. Προστασία προσωπικών δεδομένων

    Ακολουθεί μια γενική επισκόπηση ορισμένων από τους τρόπους με τους οποίους αυτός ο ιστότοπος επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης cookies.

    5.1 Στη συνέχεια γίνεται ενημέρωση για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων κατά τη χρήση του δικτυακού αυτού τόπου. Τα προσωπικά δεδομένα είναι όλα τα δεδομένα με τα οποία ένα φυσικό πρόσωπο είναι αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο. Αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, το όνομα ενός φυσικού προσώπου, αλλά και δεδομένα από τα οποία μπορεί να προσδιοριστεί ένα φυσικό πρόσωπο (π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ονοματεπώνυμο κ.λπ.).

    5.2 Τα δεδομένα που συλλέγονται στον δικτυακό τόπο της MONUMENTA προέρχονται αποκλειστικά από την εθελοντική καταχώριση των προσωπικών δεδομένων του χρήστη με τη συμπλήρωση της αίτησης μέλους, της αίτησης εθελοντή, τη συμπλήρωση της φόρμας αποστολής προφορικών μαρτυριών, αρχείου, με την εγγραφή του στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter), όπου ζητείται μόνο η ηλεκτρονική διεύθυνση (email), όνομα και επώνυμο.

    Η MONUMENTA μπορεί να διατηρήσει το περιεχόμενο οποιουδήποτε ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου ηλεκτρονικού μηνύματος ή φόρμας που λαμβάνει. Το περιεχόμενο του μηνύματος μπορεί να παρακολουθείται από υπαλλήλους για σκοπούς, όπως η αντιμετώπιση προβλημάτων, η συμμόρφωση, ο έλεγχος και η συντήρηση ή όταν υπάρχει υποψία κατάχρησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

    Η MONUMENTA διατηρεί αρχείο με τα ως άνω προσωπικά δεδομένα για την αποστολή στους χρήστες ανά τακτά χρονικά διαστήματα των ενημερωτικών δελτίων (newsletters) των σχετικών με τις δράσεις της. Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι η συγκατάθεση των χρηστών σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 α) ΓΚΠΔ. Οι χρήστες μπορούν να αποσύρουν τη συναίνεσή τους, οποιαδήποτε στιγμή, επικοινωνώντας μαζί με τη MONUMENTA στο info@monumenta.org.

    Η MONUMENTA εφαρμόζει όλα τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για να διασφαλίζει ότι τα δεδομένα του χρήστη υπόκεινται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων  2016/679 (στο εξής "ΓΚΠΔ"). Ενδεικτικά, η MONUMENTA έχει τη δυνατότητα να διασφαλίζει την ακεραιότητα, τη διαθεσιμότητα και την αξιοπιστία των συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας σε συνεχή βάση, έχει τη δυνατότητα αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εύθετο χρόνο σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος. Σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους για την προστασία δεδομένων, η MONUMENTA εφαρμόζει εύλογες διαδικασίες για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και την κατάχρηση αυτών. Εφαρμόζει επίσης διαδικασίες ασφαλείας, τεχνικούς και φυσικούς περιορισμούς για την πρόσβαση και χρήση των προσωπικών δεδομένων στους διακομιστές της. Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της υπεύθυνης επεξεργασίας και μόνο για τον συμφωνηθέντα σκοπό. Τα πρόσωπα αυτά δεσμεύονται να τηρούν τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τη λήξη της εν λόγω Σύμβασης απόλυτη εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Για να διασφαλίσουμε την προστασία των προσωπικών στοιχείων των χρηστών από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας, έχουν επιλεγεί πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. Ωστόσο οι χρήστες πρέπει να είναι προσεκτικοί και να λάβουν υπόψη ότι απόλυτη ασφάλεια δεν υπάρχει στον Διαδίκτυο.

    5.3 Όταν χρησιμοποιεί ο χρήστης τον ιστότοπο αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, δηλαδή όταν δεν έχει εγγραφεί στο ενημερωτικό δελτίο ή σε όλα τα άλλα (αιτήσεις, δελτία), η MONUMENTA δεν συλλέγει κανένα δεδομένο, δηλαδή ούτε τα προσωπικά δεδομένα που το πρόγραμμα περιήγησης μεταδίδει στον διακομιστή της, δηλαδή την διεύθυνση IP (IP Address).

    5.4 Η MONUMENTA διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών μας σε αυτούς, για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και για την επίλυση διαφορών με οποιαδήποτε μέρη. Όλα τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε υπόκεινται στην παρούσα δήλωση προστασίας.

    5.5 Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων, ο χρήστης έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, δικαίωμα εναντίωσης, όπως ειδικότερα αυτά ορίζονται στα άρθρα 13-21 του Κανονισμού.

    Οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν μια επισκόπηση των προσωπικών τους δεδομένων στέλνοντάς μας email στην παρακάτω διεύθυνση info@monumenta.org​

    Οι χρήστες μπορούν να απευθυνθούν στην εποπτική αρχή εφόσον υπάρχει συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων τους.

    5.6 Επίσης, μπορεί να επικοινωνήσει ο χρήστης με τη MONUMENTA στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@monumenta.org

6. Cookies

    Τα cookies χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα της MONUMENTA για την τεχνική λειτουργία και τη συλλογή στατιστικών στοιχείων. Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων με χρήση cookies είναι το άρθρο 6 παρ. 1στ, ΓΚΠΔ (έννομο συμφέρον). Χωρίς τη χρήση των cookies ειδικά, πολλές λειτουργίες δε θα μπορούσαν να προσφερθούν στην ιστοσελίδα.

    Ένα cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή του χρήστη. Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα απαριθμούν τα cookies που χρησιμοποιεί αυτός ο ιστότοπος και περιγράφουν τον σκοπό τους. Ο χρήστης θα βρει επίσης περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα cookies που σχετίζονται με τα κανάλια κοινωνικών δικτύων και το Google Analytics, την υπηρεσία που χρησιμοποιεί η MONUMENTA για τα στατιστικά της.

    6.1 Cookies τρίτων μερών (third-party cookies)

    Η MONUMENTA δραστηριοποιείται στις πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων. Είναι παρούσα σε τέσσερις βασικές πλατφόρμες κοινωνικών μέσων – Facebook, Instagram, twitter και Mailchimp. Αυτές οι κοινότητες ενισχύουν την παρουσία της στο διαδίκτυο.

    Ο ιστότοπος της MONUMENTA δεν ορίζει cookies με την εμφάνιση συνδέσμων στα κανάλια κοινωνικών μέσων κατά την περιήγηση στον ιστότοπό της.

    Ο χρήστης μπορεί να ακολουθήσει συνδέσμους από την ιστοσελίδα της MONUMENTA στο Facebook, στο Instagram και στο twitter.

    Κάνοντας κλικ στο κουμπί Facebook, Instagram ή/και twitter στον ιστότοπο της MONUMENTA, ο χρήστης μεταφέρεται σε εκείνους τους ιστότοπους, οι οποίοι έχουν τις δικές τους πολιτικές cookies και ιδιωτικότητας, για τις οποίες η MONUMENTA δεν φέρει καμία ευθύνη και στις οποίες δεν έχει κανέναν έλεγχο.

    6.2 Επίμονα cookies – Υπηρεσία Google Analytics

    Η υπηρεσία Google Analytics παρακολουθεί και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της ιστοσελίδας της MONUMENTA.

    Τα cookies της υπηρεσίας Google Analytics είναι cookies ανάλυσης/καταγραφής απόδοσης που επιτρέπουν τη συλλογή ανώνυμων πληροφοριών για το πώς οι χρήστες χρησιμοποιούν αυτόν τον ιστότοπο. Τα cookies δίνουν πληροφορίες σχετικά με το πόσοι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, την ώρα και τη διάρκεια της πρόσβασης, ενώ επίσης παρέχουν πληροφορίες για τον τρόπο πλοήγησής τους στα διάφορα σημεία του ιστοτόπου. Αυτές οι πληροφορίες είναι βοηθητικές για την βελτίωση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί ο ιστότοπος. Πρόκειται για ανώνυμες πληροφορίες που δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies της Google Analytics σχετικά με τον ιστοτόπο της MONUMENTA μεταφέρονται και αποθηκεύονται στους διακομιστές της Google σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της Google.

    Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την υπηρεσία Google Analytics, ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους:

    https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage​

    https://support.google.com/analytics/answer/6004245

    Ο χρήστης μπορεί επίσης να απενεργοποιήσει την παρακολούθηση από την υπηρεσία Google Analytics κάνοντας κλικ εδώ: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en=GR​

    Σε περίπτωση απενεργοποίησης αυτών των cookies η χρήση του ιστοτόπου από τον χρήστη δεν θα καταμετράται, ούτε θα χρησιμοποιείται στα στατιστικά στοιχεία που συλλέγονται για την βελτίωση της λειτουργίας του ιστοτόπου. Ωστόσο, η λειτουργία του ιστοτόπου δεν θα επηρεαστεί.

    6.3 Διαγραφή cookies

    Ανάλογα τον περιηγητή σας (browser) μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγράψετε τα cookies από τον ισότοπο μας, αλλά και από όλους όσους έχετε επισκεφτεί. Πρέπει όμως να γνωρίζετε ότι ενδέχεται να επηρεαστεί η λειτουργικότητα των περιηγήσεων σας στο διαδίκτυο και τους ισότοπους που επισκέπτεστε. Παρακάτω, σας παραπέμπουμε στις αντίστοιχες ιστοσελίδες ανάλογα τον περιηγητή σας.

    Microsoft edge,  Chrome, Firefox, Opera, Safari

7. Ευθύνη

    Ο χρήστης αποδέχεται ότι οποιαδήποτε πρόσβαση στον ιστότοπο ή οποιαδήποτε χρήση του ιστότοπου θα γίνεται με δική του ευθύνη.

    Η MONUMENTA αρνείται κάθε ευθύνη για άμεση ή έμμεση βλάβη που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση του χώρου, ιδίως σε σχέση με διακοπή της λειτουργίας του τόπου ή δυσλειτουργία του χώρου που μπορεί να προκύψει ιδίως από διακοπή λειτουργίας συντήρησης ή αναβάθμισης του συστήματος της MONUMENTA, τεχνικές βλάβες ή υπερφόρτωση δικτύου, σφάλματα στις τηλεφωνικές γραμμές, σφάλματα, αμέλειες ή παραπτώματα από τους προμηθευτές υπηρεσιών Διαδικτύου ή από τρίτους ή ιό που αποκτάται μέσω του διαδικτύου.

8. Τροποποίηση όρων χρήσης

    Η MONUMENTA διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί του παρόντες όρους μονομερώς χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών. Κάθε τροποποιημένη έκδοση των παρόντων όρων αναρτάται στον ιστότοπο αντικαθιστώντας την προηγούμενη. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες οφείλουν σε κάθε περίπτωση πριν από τη λήψη οποιασδήποτε υπηρεσίας μέσω του ιστότοπου να ενημερώνονται σχετικά και, εφόσον απαιτείται, να αποδέχονται εκ νέου τους τροποποιημένους όρους.

9. Ελληνικό δίκαιο και αρμοδιότητα δικαστηρίων

    Στην παρούσα σύμβαση, εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό.

    Ο χρήστης ενημερώνεται ότι τα δικαστήρια της Αθήνας έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφανθούν σχετικά με τυχόν διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν αναφορικά με τη χρήση, ερμηνεία και εφαρμογή των πληροφοριών και των δεδομένων που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο.

    Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι έχει λάβει γνώση αυτής της πολιτικής απορρήτου και δεσμεύεται να την παρακολουθήσει.