MONUMENTA
ΔΡAΣΕΙΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ

Βιβλιοπαρουσίαση με θέμα τη Διαπολιτισμικότητα

MOnuMENTA

Ελένη Τζιρτζιλάκη, Εκ-τοπισμένοι. Αστικοί νομάδες στις μητροπόλεις. Σύγχρονα ζητήματα για τη μετακίνηση, την πόλη και τον χώρο. εκδόσεις νήσος, 2009Στην έκδοση αυτή θίγονται ζητήματα που χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες κοινωνίες, όπως η μετακίνηση, ο νομαδισμός, ο εκ-τοπισμός, η εξορία στις σύγχρονες μητροπόλεις.
Στην πόλη της Αθήνας, η οποία αποτέλεσε το πεδίο της επιτόπιας έρευνας, ερέθισμα αποτέλεσαν οι ξένοι και οι ξένες που συναντώνται όλο και συχνότερα μέσα στη πόλη και που κατοικούν οπουδήποτε, σε εξαθλιωμένες γειτονιές, σε υπαίθρια καταλύματα ή σε εγκαταλειμένα κτίρια. Οι ιδιαίτερες συνθήκες της Αθήνας προκάλεσαν την περιπλάνηση-εξερεύνηση σε συγκεκριμένες περιοχές της πόλης ενώ παράλληλα ερευνήθηκε η αντιμετώπιση της πολιτείας. Πρόκειται για μια «γυμνή ζωή» ενώπιον της υπέρτατης εξουσίας, για μια «κατάσταση εξαίρεσης», η οποία εγκαθιδρύει μια κρυφή αλλά θεμελιώδη σχέση μεταξύ της ύπαρξης και της απουσίας του νόμου.

Διαπολιτισμικότητα, παγκοσμιοποίηση και ταυτότητες, Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρείας, Πάτρα 1-3 Οκτωβρίου 2004, Συλλογικό έργο , εκδ. Gutenberg, 2008

Πενήντα εννέα, συνολικά, ανακοινώσεις που αφορούν τις θεματικές ενότητες: Παγκοσμιοποίηση, πολιτική και ιδεολογία - Δρόμοι και τρόποι της θεωρίας - Χώροι ταυτότητας/ταυτότητες του χώρου - Η εκπαίδευση στην εποχή της παγκοσμιοποίησης - Οι γλώσσες μετά τη Βαβέλ - Ταυτότητες και μαζική επικοινωνία - Η λογοτεχνία ως διαπολιτισμός - Καλλιτεχνική επικοινωνία και διαπολιτισμός.

Χρύσα  Μελκίδη, Τα μουσουλμανικά μνημεία της Ξάνθης, εκδ. ΤΕΕ, 2007                                                                                                                Η αρχιτεκτονική των μουσουλμανικών μνημείων της Ξάνθης έχει τη σφραγίδα της κοινής ιστορίας, ειδικότερα, όμως, της αλλαγής των παραγωγικών σχέσεων του τέλους του 19ου αιώνα στην πόλη και της αναπτυξιακής της πορείας, στην οποία συμμετείχαν όλες οι άλλες πληθυσμιακές ομάδες του τόπου, που χαρακτηρίζονταν από διαφορετικές πολιτισμικές φυσιογνωμίες (Έλληνες ορθόδοξοι, καθολικοί, Εβραίοι, Αρμένιοι, νέγροι απόγονοι παλιών δούλων και γύφτοι). Γι' αυτό, συνιστούν κοινή για όλους μας πολιτιστική κληρονομιά. Η μεθοδολογία είναι πρωτότυπη και εισάγει, για πρώτη φορά στην επιστημονική πρακτική, μια μακρο-σκοπική μέθοδο «ολιστικής ανάλυσης και πολλαπλής προσέγγισης», πέρα από τα ως τώρα καθιερωμένα για την τεκμηρίωση των αρχιτεκτονικών έργων. Χρησιμοποιήθηκε ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών ειδών πηγών με αξιοποίηση στοιχείων και από άλλες επιστήμες ή κλάδους. Χαρακτηρίζεται από αναλυτική επιστημονική σκέψη, γνώση και τεκμηρίωση του αντικειμένου, δυνατότητα σύνθεσης των δεδομένων και διαμόρφωσης συμπερασμάτων και προτάσεων, ''για τη διαχείριση και αξιοποίηση των μνημείων, σε όφελος των ιδίων και του κοινωνικού συνόλου''.

Ανδρομάχη Ι. Οικονόμου, Φύση, τεχνολογία και κοινωνία στις ορεινές κοινότητες του Κιθαιρώνα, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 2007
Το βιβλίο εντάσσεται στο πλαίσιο της ανθρωπολογικής θεώρησης της σχέσης μεταξύ κοινωνίας και φύσης. Έχει στόχο την ερμηνεία των αμοιβαίων σχέσεων αλληλεπίδρασης φυσικού περιβάλλοντος και κοινωνικής συγκρότησης των κοινοτήτων του Κιθαιρώνα (Βίλια, Δερβενοχώρια και Ερυθρές) και πραγματεύεται τους τρόπους με τους οποίους οι συγκεκριμένες κοινότητες διαχειρίζονται το «φυσικό» τους περιβάλλον και εκμεταλλεύονται τους διαθέσιμους φυσικούς πόρους.

Ηλ. Μεσσίνας-Ι. Βασιλειάδης, Οι Συναγωγές της Θεσσαλονίκης και της Βέροιας , εκδ. Γαβριηλίδης, Αθήνα 1997

Θεσσαλονίκη και Βέροια: Δύο πόλεις στις οποίες πριν από δεκαεννέα αιώνες, ο Απόστολος Παύλος επισκέφθηκε τις αρχαίες συναγωγές τους και δίδαξε στις εβραϊκές τους κοινότητες. Σήμερα, η άλλοτε μητέρα του Ιουδαϊσμού Θεσσαλονίκη και η γειτονική της Βέροια, ξαναζωντανεύουν μέσα από τις σελίδες αυτού του βιβλίου. Αδημοσίευτα στοιχεία, φωτογραφίες και αρχιτεκτονικά σχέδια ζωντανεύουν περισσότερες από εβδομήντα συναγωγές στις δύο πόλεις, από τις οποίες ελάχιστες διασώζονται στις μέρες μας.

Ελ. Κανετάκη, Οθωμανικά λουτρά στον ελλαδικό χώρο εκδ. ΤΕΕ, 2004       
Στην έκδοση αυτή παρουσιάζονται τα εναπομείναντα χαμάμ (60 κτίρια) μέσα από σχέδια υφιστάμενων αποτυπώσεων και πλούσιο εικονογραφικό υλικό. Εντοπίζονται σε όλη την ελληνική επικράτεια: 38 λουτρά βρίσκονται σε 28 ελλαδικές πόλεις, ενώ τα υπόλοιπα 22 συναντώνται σε 7 νησιά του Αιγαίου. Υπάρχουν λουτρά μικρού, μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους, ενίοτε διπλά (ανδρικά και γυναικεία), τα οποία εναρμονίζονται προς τους κτιριολογικούς τύπους, τα ρυθμολογικά και οικοδομικά χαρακτηριστικά που συναντάμε σε πολλούς άλλους χώρους της οθωμανικής επικράτειας. Η ακριβής χρονολόγησή τους είναι προβληματική, αφού δε σώζονται επιγραφές και σε πολλές περιπτώσεις η ερειπιώδης κατάσταση δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την έρευνα.

Φιλιώ Χαϊδεμένου, Τρεις αιώνες μια ζωή, εκδ. Λιβάνη, Αθήνα 2005
Δυο μέρες και δυο νύχτες μείναμε όρθιοι στην παραλία περιμένοντας να μπούμε σε κάποιο πλοίο. Χιλιάδες κόσμος, απελπισμένος και εξαθλιωμένος, με μάτια άδεια απ' τα όσα είχαμε δει και την ψυχή ματωμένη απ' τον πόνο της απώλειας των αγαπημένων μας. Κάρα άδειαζαν πεθαμένους δίπλα μας, όπου έβρισκαν. Το βράδυ, όταν οι Τούρκοι άρχιζαν να βιάζουν και να κακοποιούν όποια γυναίκα έβρισκαν, οι Αμερικανοί άναψαν τους προβολείς των πλοίων και τους έριξαν πάνω μας, για να σταματήσουν κάπως το κακό. Φωνές ακούγονταν: "Τα γυναικόπαιδα να μπαρκάρουν πρώτα!" -θαρρείς και υπήρχε και κανένας άντρας ανάμεσά μας...

24/09/2008